Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

                 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

                                     ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ


  Το σχέδιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΕΑΣ) της χώρας σαν πρώτο στόχο βάζει την μείωση της ανεργίας.
  Ταυτόχρονα όμως επειδή έχουμε έλλειμμα παραγωγικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών του πρόσφατου κανονισμού αλλά και στα σχέδια βελτίωσης για τους υφιστάμενους παραγωγούς ηλικίας 25 μέχρι 50 ετών (πρόσθετη μοριοδότηση και λοιπά κίνητρα).
  Η χορήγηση Κάρτας Αγρότη και έξτρα χρηματοδότηση με επιδότηση επιτοκίου για τις παραγωγικές επενδύσεις των αγροτών της παραπάνω κατηγορίας. Χρήματα για την υποστήριξη των δράσεων αυτών μπορούν και πρέπει να διατεθούν από το κονδύλι 1,5% επί του ΑΕΠ του Προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης για ανέργους.
  Με τον δεύτερο στόχο του ΕΑΣ που αφορά μικροδάνεια για την ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων μπορούν να συνδυαστούν τα ειδικά επενδυτικά δάνεια με καινοτόμου μορφής επιχειρήσεων για την δημιουργία μικρών ατομικών ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά 20-30 kw) με σκοπό την συμπλήρωση του εισοδήματος όσο και την κάλυψη των αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης σε ενέργεια.
  Στον ίδιο στόχο μπορούν να ενταχθούν μικρά επενδυτικά δάνεια για παραγωγή μικρών τυποποιητηρίων βιολογικού ελαιολάδου (λιοτρίβι και μονάδα τυποποίησης) μικρών παρασκευαστηρίων-συσκευαστηρίων, ποτών, ηδύποτων, μαρμελάδων κ.τ.λ. από την ίδια παραγωγή της αγροτικής εκμετάλλευσης.
  Με τον τρίτο στόχο πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των αγροτών-παραγωγών για αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.  
  Έτσι, με τη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ με αντικείμενο την αγροτική πίστη, μπορεί να διευρυνθεί η πιστοληπτική ικανότητα των αγροτών και των νομικών προσώπων τους (παραγωγικοί συνεταιρισμοί και Ο.Π. ) για την δημιουργία παραγωγικών επενδύσεων με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την παραγωγή επώνυμων αγροτικών προϊόντων.
  - Με τη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ στα πλαίσια των αγροτικών Συνεταιρισμών για την οργάνωση της από κοινού διακίνησης προϊόντων, τυποποίηση, εμπορία κ.τ.λ.
  
- Δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ για την διευκόλυνση συμπράξεων φορέων(Συνεταιρισμών κ.τ.λ.) για την προβολή, έρευνα αγοράς κ.τ.λ., για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων αγροτικών και μεταποιημένων προϊόντων στην αγορά.

- Δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ για την σύμπραξη παραγωγικών και καταναλωτικών φορέων για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, την αύξηση και εδραίωση του μεριδίου της αγοράς από τα επώνυμα τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα της περιοχής.

  Από τις δράσεις που εντάσσονται στον τέταρτο στόχο του ΕΑΣ ο αγροτικός τομέας μπορεί και δικαιούται να διεκδικήσει την αξιοποίηση όλων των δημόσιων γεωργικών εκτάσεων, παραλίμνιες, παραθαλάσσιες κ.τ.λ. εκτάσεις κατά προτίμηση υπέρ των μικροκληρούχων αγροτών και ιδιαίτερα υπέρ των προτάσεων που θα στηρίζονται σε ομαδικές και συνεταιριστικές δράσεις για την παραγωγή ζητούμενων και καινοτόμων προϊόντων, τα οποία θα παράγονται κατά προτίμηση με τήρηση των προτύπων ολοκληρωμένης ή βιολογικής διαχείρισης.
  Η μείωση του κόστους παραγωγής υποστηρίζεται από την ανάπτυξη συνεταιριστικών και κοινωνικά αλληλέγγυων δράσεων, αλλά πρέπει να βρεθούν τρόποι με την συνδρομή του Κράτους, όπως με την μείωση φορολογικών συντελεστών, της τιμής ΦΠΑ, ανάπτυξη έργων υποδομής, όπως αρδευτικά δίκτυα, οδοποιία, υποδομές βοσκότοπων κ.τ.λ. για να γίνει πιο ελκυστική και οικονομικά βιώσιμη η αγροτική δραστηριότητα.
  Τέλος, η εξυγίανση και η ενθάρρυνση της αγροτικής δραστηριότητας θα βοηθηθεί από τη λήψη θεσμικών μέτρων, όπως είναι το ξεκαθάρισμα του νομικού πλαισίου που αφορά τη Νομοθεσία περί Συνεταιρισμών Ν 4015/11 και τη σχέση των υφισταμένων εν λειτουργία ή υπό εκκαθάριση Συνεταιρισμών που ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ του τελευταίου νόμου 4015/11.Ιδιαίτερα αυτό έχει να κάνει με τον έλεγχο και την εκκαθάριση των πρώην Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών που παρέμειναν ως είχαν ή μετατράπηκαν κατά κύριο λόγο σε Αγροτ..Συν/σμούς που κατά αδιαφανή και χωρίς λογοδοσία έναντι των μελών αλλά και των πιστωτών τους, οικειοποιήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των Συνεταιρισμών και του νομικού προσώπου της Ένωσης.
  Η χωρίς εκκαθάριση συνέχιση της λειτουργίας αυτών των Συνεταιρισμών εκτός του ότι αποθαρρύνει και αποτελεί κακό παράδειγμα για τους αγρότες να συνεταιρισθούν, νοθεύει και τον καλώς νοούμενο ανταγωνισμό στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, μεταξύ των παλαιών στην ουσία κακέκτυπων συνεταιριστικής οργάνωσης, με τις καινούργιες και υγιείς πρωτοβουλίες των αγροτών για να οργανωθούν συλλογικά μέσα από Συνεταιρισμούς. Ο.Π. , ΚΟΙΝΣΕΠ κ.τ.λ.
  Για το λόγο αυτό, βασική ευθύνη της Πολιτείας αλλά και του πιστωτικού συστήματος είναι η εκκαθάριση και ο έλεγχος αυτών των Συνεταιρισμών και η απόδοση των ευθυνών όπου αυτό απαιτείται.                                                                                         Αγρίνιο, 15/03/2017


                                                                       ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ

                                                 ΠΡΩΗΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Υ.Γ.
  Όλα αυτά όμως για εμένα, αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία μιας Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2017—2021, εφ’ όσον ολοκληρωθεί η Αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος με τους δανειστές και εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παραμονή της χώρας στην Ε.Ε. όπου πολιτικά και γεωστρατηγικά βρίσκετε το συμφέρον της Χώρας μας.

Παρασκευή 29 Απριλίου 2016Σήμερα Μ. Παρασκευή,το Αγρίνιο θυμάται και τιμά εκτός απο τον Εσταυρωμένο και τη θυσία των 120 πατριωτών τη Μ.Παρασκευή 1944 που 120 τουφεκίσθηκαν και 3 κρεμάσθηκαν στους φανοστάτες της κεντρικής πλατείας στο Αγρίνιο από τους κατακτητές Γερμανούς ναζί.Η ΙΣΤΟΡΙΚΉ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έκανε θεσμό για την πόλη μας την τοποθέτηση στεφανιού αυτή τη μέρα στην κεντρική πλατεία της πόλης μας συνεχίζει και φέτος πλαισιώνοντας το στεφάνι της με τη διαταγή εκτέλεσης της Γερμανικής Διοίκησης,τη σχετική φωτογραφία της πλατείας τότε και ένα μέρος από το ποίημα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ του μέγαλου μας ποιητή Γ. Ρίτσου.
Τόπος ιερός, εδώ που οι αντίχριστοι ξανασταύρωσαν το Χριστό και την Ελλάδα,
κ' είταν Παρασκευή Μεγάλη, 14 του Απρίλη,
και κει που η γης ανάβρυζε κρινάκια, παπαρούνες χαμομήλια για το Πάσχα
σκάφτηκαν τάφοι και στους τάφους δε χωρούσαν οι λεβέντες,
και μες στα σπλάχνα δε χωρούσε τόσος πόνος.
Κι' είταν το Αγρίνι ολάκερο ένας Επιτάφιος μ' όλα του τα κεριά σβησμένα
Κι αντίς καμπάνες απ' τον όρθρο ως το σπερνό, ντουφεκιές ακούγονταν,
κ' οι κρεμασμένοι σάλευαν σαν καβαλάρηδες του ανέμου κ' έφευγαν πάνω απ' το χρόνο
και μες στο απόβροχο, τη νύχτα της Ανάστασης, τ' άστρα που βγήκανε, λάμψη δεν είχαν
κ' είτανε τ' άστρα σα βρασμένο στάρι για τα κόλλυβα των σκοτωμένων...Γ.Ρίτσος

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010

Πρός AGRECO

Αγαπητοί φίλοι,

Σημαντικές οι επισημάνσεις που κάνετε στο φύλλο του Ιουνίου για τα τυροκομικά και ιδιαίτερα για την - με αγώνες - κατοχυρωμένη ΠΟΠ Ελληνική φέτα στις διεθνείς αγορές. Η ευθύνη για τη διατήρηση αυτού του συγκριτικού πλεονεκτήματος για το πρόβειο Ελληνικό γάλα, ανήκει πρωτίστως στο Κράτος, όμως θεματοφύλακας για τη διατήρηση τουείναι οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι.

Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, που θα υποστούν άμεσα τις συνέπειες από μια εξασθένηση και εξουδετέρωση αυτού του πλεονεκτήματος, είτε λόγω αθρόων εισαγωγών γάλακτος, είτε αθρόων εισαγωγών προβάτων, Γαλλικών, Ισπανικών ή Ισραηλινών κ.τ.λ. θα πρέπει, να αντιδράσουν από τώρα οργανωμένα και συγκροτημένα.

Δεν ξέρω αν αυτή η αντίδραση θα πρέπει να γίνει μέσω του ΣΕΚ ή μέσω των Αγροτικών Συλλόγων, που εκφράζουν τους κτηνοτρόφους, όμως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και να εκφρασθεί και με συγκεκριμένες προτάσεις.

Κατά τη γνώμη μου σήμερα που διαμορφώνεται το πλαίσιο (ΚΥΑ & Y.A) για τα Σχέδια Βελτίωσης Κτηνοτροφίας, είναι ανεπίτρεπτο να μην βρεθεί τρόπος ενθάρρυνσης της ποιοτικής σύνθεσης των κοπαδιών με βάση τις βελτιωμένες Ελληνικές Φυλές Προβάτου, χάριν των οποίων άλλωστε κερδίσαμε και τη μάχη της φέτας στην Ευρώπη. Η επιλεξιμοτητα της αγοράς βελτιωμένων ζώων Ελληνικών Φυλών Προβάτου είναι κάτι που θα πρέπει να επιδιωχθεί να εξασφαλισθεί και να δικαιολογηθεί ως αναγκαία συνθήκη για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Προβατοτροφίας και τη διατήρηση του συγκριτικού ποιοτικού χαρακτήρα της.

Ο στόχος αυτός αν δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα, τουλάχιστον να εξυπηρετηθεί έμμεσα, με την ενίσχυση της Λειτουργίας των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης και των Ειδικών Συνεταιρισμών που λειτουργούν σε όλη τη χώρα για την Παραγωγή βελτιωμένων Ελληνικών Προβάτων και την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος.

Επίσης έμμεση αλλά καθοριστική μπορεί να είναι στα πλαίσια των ανταγωνιστικών προγραμμάτων Σχεδίων Βελτίωσης κτηνοτροφίας, η βαθμολογική πριμοδότηση των εκμεταλλεύσεων που συγκροτούνται μόνο από Ελληνικες φυλές Προβάτων.

Επίσης στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου και των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ –LEADER,του Μέτρου 123Α του υπουργείου Αγροτικης Αναπτυξης να δίνονται κίνητρα σε επενδύσεις και δράσεις που ενθαρρύνουν την παραγωγή Ποιοτικών Προϊόντων και στην προκειμένη περίπτωση Ελληνικής φέτας.

Αγρίνιο 16-6-2010

Με εκτίμηση,

Νίκος Σκιαδάς
Γεωπόνος-Μελετητής
Πρώην Γ. Διευθυντής Ε.Α.Σ Αγρινίου

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010

Αγροτική Ανάπτυξη και φωτοβολταϊκή υστερία

Τελικά τι θέλει η Κυβέρνηση; Αγρότες πού θα παράγουν και θα προωθούν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Αγορά ή Επιχειρηματίες παραγωγούς Ενέργειας από Α.Π.Ε και ιδιαίτερα από φωτοβολταϊκά;

Η αρμόδια Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην πρόσφατη Ημερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ για τις Α.Π.Ε δεν το ξεκαθάρισε. Ή μάλλον φρόντισε να τα παντρέψει και τα δύο. Στην ουσία έκανε ακροβασία πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί δηλώνοντας : «Νερό-ενέργεια-διατροφή, είναι ένα διαδραστικό τρίγωνο που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στο σχεδιασμό της Πολιτικής μας» και παρακάτω επίσης λέει : Κι εδώ θέλω να επισημάνω ότι τα φωτοβολταϊκά είναι ένα κομμάτι των Α.Π.Ε , όχι η πιο εύκολη επένδυση για τους αγρότες, είναι όμως η πιο άμεση και εύκολα προσβάσιμη!!!

Για ποιους όμως είναι εύκολα προσβάσιμη και πώς; Για τους αγρότες που βλέπουν να μην είναι προσβάσιμες οι επενδύσεις που χρειάζονται για να βελτιώσουν την παραγωγική τους βάση, αφού ακόμα ούτε τα σχετικά μέτρα έχουν προκυρηχθεί, ούτε τα χρήματα που θα απαιτηθούν υπάρχουν;

Είναι προσβάσιμες δηλαδή οι επενδύσεις σε Α.Π.Ε επειδή οι Τράπεζες, μπορούν να τις χρηματοδοτήσουν στα σίγουρα με ενέχυρο τις συμβάσεις των επενδυτών με την ΔΕΗ και το Κράτος, ενώ οι επενδύσεις για τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγικής βάσης, έχουν μεγαλύτερη επισφάλεια και σήμερα μέσα σε συνθήκες Κρίσης οι Τράπεζες τις αποφεύγουν;

Εγώ πιστεύω ότι η ουσία της Υπόθεσης εδώ βρίσκεται. Όμως η Υπουργός που αντικείμενό της είναι η Αγροτική Ανάπτυξη, δεν φοβάται μήπως τελικά και οι Αγρότες σκεφθούν σαν τις Τράπεζες και προτιμήσουν ότι διαθέσιμα έχουν (που η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει), να τα επενδύσουν στην Ενέργεια και τελικά εγκαταλείψουν την ούτως ή άλλως επισφαλή Αγροτική δραστηριότητα για την οποία άλλωστε τους οκτώ μήνες που η ίδια είναι στο τιμόνι του Υπουργείου δεν έκανε ακόμη τίποτα;

Στα αδιέξοδα της Αγροτικής Οικονομίας η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών με την πολυαπασχόληση και ετεροαπασχόληση είναι μια λύση, αρκεί αυτή να μην οδηγήσει στο άλλο άκρο. Δηλαδή στην εγκατάλειψη τελείως της Αγροτικής Παραγωγής με την καλλιέργεια μια πλασματικής Αγροτικής συνείδησης που μόνο θα διεκδικεί, χθες επιδοτήσεις για τα Καπνά που εγκατέλειψε κι αύριο επιδοτήσεις για το Ρεύμα που θα παράγει από Φωτοβολταϊκά.

Η ευθύνη όλων όσων πρωτοστάτησαν σε αυτή την Ιδέα, είναι μεγάλη και ιδίως της Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των Αγροτών στην ΠΑΣΕΓΕΣ.

Αγρίνιο, 25/06/2010
Ν. Σκιαδάς
πρώην Γ.Διευθυντής Ε.Α.Σ Αγρινίου

Κυριακή 9 Μαΐου 2010

ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (αρχείο)


          Αυτό τον καιρό ΄΄εθιμικά΄΄ και ΄΄συνειρμικά΄΄ είναι η εποχή που φουντώνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις . Τα Μπλόκα, η παράταξη των Τρακτέρ στους Εθνικούς και Επαρχιακούς δρόμους και οι δηλώσεις στα κανάλια Αγροτών , συνδικαλιστών και Πολιτικών είναι στην ημερήσια διάταξη .
          Γίνονται όλα αυτά για να θυμίσουν και πάλι στην Κοινωνία και την εκάστοτε Κυβέρνηση τα προβλήματα του Αγροτικού Τομέα που πάντα είναι οξυμένα και άλυτα.
          Η πραγματικότητα δεν απέχει πολύ από αυτή τη διατύπωση. Όμως ο τρόπος που προβάλλονται συνήθως τα αιτήματα είναι επιφανειακός και δεν συνοδεύεται από προτάσεις και θέσεις που θα οδηγήσουν στη λύση τους .
          Είναι βέβαια ενθαρρυντικό το ότι υπάρχουν σήμερα νέοι Αγρότες  που κατεβαίνουν σ' αυτές τις κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ότι δεν κατεβαίνουν για να πάρουν οικονομικές ενισχύσεις και εισοδηματικές βοήθειες αλλά για να διεκδικήσουν ξεκάθαρες πολιτικές δεσμεύσεις και θέσεις που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ανεμπόδιστα την αγροτική τους  Δραστηριότητα .
          Με την ευκαιρία όμως αυτών των κινητοποιήσεων πιστεύω ότι είναι επίκαιρες οι σκέψεις που διατύπωσα πριν από δύο μήνες , με την ευκαιρία της εκ μέρους της Agrenda  προβολής  της άποψης της κ. Μπόελ ότι το Μέλλον των Αγροτών είναι στις Συνεργασίες .
          Η αναδρομή που έκανα στην Ιστορία του Συνεργατισμού από τα χρόνια του Αλ. Μπαλτατζή μέχρι σήμερα παρουσιάζοντας την τεράστια προσφορά του στην Αγροτική Οικονομία δεν ξέρω αν μέτρησε και πόσο στην διαμόρφωση θέσεων και την υποστήριξη πολιτικών εκ μέρους των αγροτών που θα οδηγήσουν σε βιώσιμες λύσεις του Αγροτικού Ζητήματος .
          Άκουσα όμως , κάποιον κάποιας ηλικίας αγρότη σε κάποιο μπλόκο να λέει ότι φτάσαμε ως εδώ γιατί απ αξιώθηκε και  λοιδωρήθηκε ο θεσμός του Συνεταιρίζεσθε γιατί δεν υπάρχει αυτό το ελάχιστο δίχτυ ασφαλείας για τον παραγωγό και την αγροτική παραγωγή που αποτελούσε ο Συνεταιρισμός .
          Πιστεύω ότι πλησιάζει η ώρα που οι παραγωγοί θα ανακαλύψουν αυτή τη φορά μόνοι τους την αξία του Συνεταιρισμού και όχι χειραγωγούμενοι είτε από το Κράτος είτε από τους αγροτοπατέρες . Ας αναλογισθούν γι' αυτό πόσο πιο διαφορετική θα ήταν φέτος η κατάσταση για τη βρώσιμη ελιά και ιδίως για το λάδι που χωρίς καμιά συνεταιριστική παρέμβαση έφτασαν στα έσχατα σημεία κατάπτωσης οι τιμές τους, (Τιμή λαδιού 1,80 – 2,00ευρώ/κιλό) . Κι όμως αποθηκευτικοί χώροι υπάρχουν αλλά σκουριάζουν αναξιοποίητοι, αφού οι ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ και οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις απαξιώθηκαν και το Λάδι τελικά αγοράζεται σε εξευτελιστικές τιμές από τους Ιταλούς χονδρέμπορους για να μας ξαναπουληθεί συσκευασμένο , από δυο - τρεις Πολυεθνικές που λυμαίνονται Πανευρωπαϊκά τον τομέα του Λαδιού .
          Η κατάσταση αυτή στην οποία περιέρχονται οι αγρότες μας σήμερα χωρίς συνεταιριστική στήριξη και χωρίς συγκροτημένη Αγροτική Πολιτική εκ μέρους του Κράτους καθιστά επίκαιρη την τελευταία τοποθέτηση στην Agrenda του Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Δαουτόπουλου για τη λύση του Αγροτικού Προβλήματος .
          Ο κ. Καθηγητής λέει ότι αυτή η Λύση σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια των Δυνάμεων της Αγοράς . Έχω κουρασθεί να ακούω λέει ο κ. Καθηγητής για μείωση κόστους παραγωγής , αναδιάρθρωση καλλιεργειών , αύξηση παραγωγικότητας .
          Πολλοί ξεχνούν τις ιδιαιτερότητες της Γεωργίας και προσπαθούν να εξομοιώσουν το Αγρόκτημα με το Εργοστάσιο . Τότε εμφανίζονται, λέει ο κ. Δαουτόπουλος οι διοξίνες , οι τρελές αγελάδες και ότι άλλο εν ονόματι του κέρδους, μας σερβίρει αυτή η προσέγγιση .
          Μια προσέγγιση που οδηγεί σε απόγνωση τους αγρότες με τις εξευτελιστικές τιμές στο Καλαμπόκι , στο Λάδι, στην Ελιά και με την ασυδοσία στη διαμόρφωση των τιμών των Γεωργικών Εφοδίων και Μηχανημάτων .
          Η άποψη του κ. Καθηγητή καταλήγει στην αναγκαιότητα κατάθεσης ενός Στρατηγικού Πλάνου για τη Γεωργία στο οποίο θα πρέπει να συνεργασθούν ειλικρινά και αρμονικά η Πολιτεία , οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί , η Αυτοδιοίκηση και η Κοινωνία των Πολιτών (Ενώσεις Καταναλωτών κ.λ.π.) προκειμένου να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά μας Πλεονεκτήματα και για να πάψουμε να είμαστε τελείως έρμαια των Αγορών .
          Όλα αυτά είναι μηνύματα που σήμερα η Νέα Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. πρέπει να αξιολογήσει και να τα εντάξει σε μια Νέα Στρατηγική Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Τομέα , όπου ο Παραγωγικός Συνεταιρισμός με τη στήριξη της Αυτοδιοίκησης και των Φορέων της Κοινωνίας πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αγρίνιο, 19/01/2010
ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΠΡΩΗΝ Γ. Δ/ΝΤΗΣ ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πέμπτη 22 Απριλίου 2010

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

Η δεύτερη Γενική Συνέλευση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στο αμφιθέατρο του μουσείου Ακρόπολης την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009.
Μια νέα Αντίληψη για τον Πολιτισμό

Ο Σταύρος Μπένος - ο Πρόεδρος και εμπνευστής της Κίνησης ενεργών πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» - είπε μιλώντας στη 2η Γενική Συνέλευση του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», που είχα την τιμή σαν μέλος του να την παρακολουθήσω, πως εμείς, όπως με την πίστη μας και τον οβολό μας στο παγκάρι τη εκκλησιάς φτιάξαμε τις εκκλησίες μας, έτσι μπορούμε με τον οβολό μας και τη δύναμη της ψυχής μας, να αναστηλώσουμε και να αναδείξουμε τα μνημεία της αρχαίας Ελληνικής κληρονομιάς, που συμβολικά για μας δηλαδή για το «ΔΙΑΖΩΜΑ» τα αρχαία θέατρα, είναι το σήμα κατατεθέν της αυτής της κληρονομιάς. Είναι συμπυκνωμένη η έκφραση του Αρχαίου Ελληνικού πνεύματος, αυτοί οι χώροι, γιατί μέσα από αυτούς ο αρχαίος κόσμος εκφράζεται και «βουλεύεται», συνομιλεί με τους Θεούς και το πεπρωμένο, μιλάει για την Δημοκρατία και την Ειρήνη, μέσα από την τραγωδία, την σάτιρα και την κωμωδία. Αξίζει λοιπόν αυτή η υπόθεση να γίνει πάνδημη υπόθεση, κατάθεση ψυχής όπως ο οβολός στο παγκάρι της εκκλησίας.
Με ην μεθοδικότητα του ο Σταύρος Μπένος μας οδήγησε στη 2η Γενική Συνέλευση - που μέχρι εκείνη τη στιγμή αριθμούσε 390 μέλη - και εκεί ξεδίπλωσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για τον επόμενο χρόνο. Μέχρι σήμερα 20 περιοδείες, που καλύπτουν το 60% της χώρας, 200.000 επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας, χιλιάδες αναφορές για το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο διαδίκτυο, 30 ανοικτές εκδηλώσεις σε Δήμους-σχολεία-μουσεία-πολιτιστικά κέντρα, τρείς εκδόσεις, μία ταινία, σαράντα επιστημονικά δελτία αρχαίων θεάτρων, είναι η σοδειά των κόπων του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και του Προέδρου προσπάθεια αυτή πέτυχε να ενεργοποιήσει όλες τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας (Υπουργείο Πολιτισμού-Εφορίες Αρχαιοτήτων-Τοπική Αυτοδιοίκηση-Πανεπιστήμια-Πολιτιστικούς Φορείς-ενεργούς πολίτες) για το στόχο της ανάδειξης και καθολικής προστασίας των μνημείων. Το 2010 προετοιμάζεται το θεσμικό περιβάλλον για την συμμετοχή χορηγών-αυτοδιοικητικών θεσμών, επιχειρήσεων και απλών πολιτών, δηλαδή του συνόλου της κοινωνίας στη χρηματοδότηση των μνημείων. Στη Γενική Συνέλευση της 13ης Δεκέμβρη, ανακοινώθηκαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας :
1. Το κορυφαίο γεγονός είναι η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών για χρηματοδότηση 6.000.000 Ευρώ των αναστηλωτικών εργασιών στο θέατρο Διονύσου.
2. Η αξιοποίηση του χορηγικού νόμου από την ATTIKA BANK και η υπογραφή της πρώτης χορηγικής σύμβασης ύψους 30.000 Ευρώ, για το θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας.
3. Η επιχορήγηση του θεάτρου Γιτάνης Θεσπρωτίας με το ποσό των 100.000 Ευρώ από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας.
4. Η επιμελημένη έκδοση όλων των θεάτρων της Αιτωλοακαρνανίας (βιβλίο και ταινία) μαζί με ένα πλήρη αρχαιολογικό χάρτη της Αιτωλοακαρνανίας, προσφορά 20.000 Ευρώ από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας.
5. Η επιχορήγηση του θεάτρου Φθιωτιδών Θηβών με το ποσό των 50.000 Ευρώ από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας. . Παράλληλα με αυτές τις ενέργειες ο Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» έδωσε έμφαση στη συμμετοχή των απλών πολιτών, στη χρηματοδότηση των μνημείων, ανακοινώνοντας αυτό που ονόμασε «κουμπαράδες»,δηλαδή ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, που άνοιξαν με την πρωτοβουλία πολιτών, όπως : α. Για το θέατρο Σικεώνας Κορινθίας από το Λύκειο Ελληνίδων Κιάτου, ποσό 1000 Ευρώ.
β. Για το θέατρο Δήλου από ανώνυμο χορηγό ποσό 1000 Ευρώ. Αυτοί οι «κουμπαράδες» άνοιξαν μέχρι την 13η Δεκέμβρη, δηλαδή μέχρι την 2η Γενική Συνέλευση και σίγουρα ανάλογες ενέργειες θα υπάρξουν και για άλλα θέατρα από απλούς ανθρώπους και από διάφορες περιοχές. Αυτή η κίνηση εκφράζει την ιδεολογία και την πολιτική του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για να πετύχει με την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας το καλύτερο αποτέλεσμα στην ανάδειξη και προστασία των μνημείων μας.Φυσικά αυτή η κίνηση δεν δίνει συγχωροχάρτι στην πολιτεία, ούτε την απαλλάσσει από τι ευθύνες της απέναντι στα μνημεία. Τουναντίον μάλιστα με τις πρωτοβουλίες του το «ΔΙΑΖΩΜΑ» λειτουργεί σαν καταλύτης, συντελώντας στην ενεργοποίηση της Πολιτείας και όχι μόνο. Γιατί χρήματα μπορούν να βρεθούν εκτός από την Πολιτεία και μέσα στην Κοινωνία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Μήπως μέχρι σήμερα, εάν υπάρχει ένα αρχαιολογικό μουσείο στην Αιτωλοακαρνανία αυτό δεν είναι το μικρό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγρινίου, προσφορά των αδερφών Παπαστράτου; Και αν υπάρχει ένα Λαογραφικό Μουσείο στην Αιτωλοακαρνανία, αυτό δεν είναι προσφορά του Συλλόγου Γυναικών Αιτωλοακαρνανίας ,στον οποίο η ακούραστη Μαίρη Χρυσικοπούλου, έχει δώσει την ψυχή της; Και αν υπάρχει κάποια κινητικότητα για τη διάσωση Καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο, με σκοπό την αξιοποίηση τους σαν μουσειακός χώρος, αυτό δεν οφείλεται στην κινητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Αγρινίου) και στη συνδρομή Τοπικών Φορέων, όπως η Ιστορική Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, που το Μάιο του 2008 οργάνωσε σχετική Ημερίδα ; Αν περιμέναμε όλα αυτά να γίνουν από το Κράτος, θα περιμέναμε ακόμη. Το Κράτος δεν φτάνει και δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Ιδίως αυτά που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής ,τον πολιτισμό και την ταυτότητα κάθε τόπου, είναι πρωταρχικά, δικαίωμα και καθήκον των πολιτών της κάθε κοινωνίας, που αφού κάνουν αυτό που μπορούν, στη συνέχεια με αξιώσεις , μπορούν να ζητήσουν από το Κράτος. Η δουλειά που γίνεται στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» άρχισε να φέρνει καρπούς, γιατί κινείται πάνω σε αυτή τη λογική και γι αυτό, πρέπει να στηριχθεί και να υποστηριχθεί από όλους μας. Γι’αυτό και όσοι φορείς υπάρχουν και λειτουργούν με φιλοδοξία να προσφέρουν στον Πολιτισμό και μέσα από αυτόν στην γενικότερη Ανάπτυξη του Τόπου μας , δεν πρέπει να μείνουν αδιάφοροι στην Κίνηση του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» , αλλά πρέπει και μαζί του να συνεργαστούν και από την Δράση του να επωφεληθούν. Στους σημερινούς δύσκολους καιρούς, όπως για το ψωμί και την επιβίωση, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, έτσι και για τον Πολιτισμό, την ποιότητα ζωής και την ταυτότητά μας, πρέπει να δουλέψουμε Συλλογικά και Συστηματικά, δίνοντας έμφαση στην αυτενέργεια των πολιτών και στη Συνεργασία. Άλλωστε και μόνο με όρους οικονομίας, όπως η οικονομική κρίση το επιβάλλει, να δούμε τα θέματα του Πολιτισμού και της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, αυτά πρέπει να αποτελέσουν το δεύτερο ισχυρό Πυλώνα , που πάνω του πρέπει να στηρίξουμε το Πρόγραμμα της Ανάπτυξης και της Ανασυγκρότησης του Τόπου μας.


Αγρίνιο 28 Δεκεμβρίου 2009
Νίκος Σκιαδάς
Γεωπόνος-Μελετητής
Πρώην Πρόεδρος Ιστορικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ


Κύριε Διευθυντά

Με αφορμή την έκδοση της agrenda την Κυριακή 15 Νοεμβρίου με κεντρικό τίτλο ΄΄ Μετά τα STAGE κόβονται οι Νέοι Αγρότες ‘’ θεωρώ ότι είναι επίκαιρη μία τοποθέτησή μου και ένας προβληματισμός που αναπτύχθηκε καθ΄όλη την περίοδο που έτρεξε το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών πάνω στο θέμα αυτό , ιδιαίτερα μετά την διαπίστωση ότι για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του προγράμματος μέχρι 15 Ιουλίου 2009 , έπρεπε να απορροφηθούν όλα τα χρήματα του Δ΄ Κ..Π.Σ για τους Νέους Γεωργούς.

Καθώς είναι γνωστό το ΥΠΑΑΤ προκήρυξε τον Φεβρουάριο του 2009 το μέτρο 1.1.2 εγκατάστασης νέων γεωργών του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για ποσό 100.000.000 Ευρώ σε επίπεδο χώρας, όταν όλο το πρόγραμμα είναι 300.000.000 Ευρώ για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Η προκήρυξη του μέτρου άρχιζε τον Φεβρουάριο και έληγε στις 31 Δεκεμβρίου του 2009, προφανώς λόγω των ελκυστικών κινήτρων- 25.000 έως 40.000 Ευρώ ανά νεοεισερχόμενο αγρότη - έτυχε θερμής υποδοχής από τους υποψηφίους νέους γεωργούς.

Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία του ΥΠΑΑΤ υποβλήθηκαν μέχρι τις 15 Ιουλίου 2009 που το Υπουργείο διέκοψε την ροή του προγράμματος, περίπου 6.000 αιτήσεις που εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες περιφερειακές επιτροπές και δημιούργησαν απαιτήσεις για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού 275.000.000 Ευρώ, όταν το συνολικό πρόγραμμα της 5ετίας 2007-2013 είανι 300.000.000 Ευρώ.

Η θερμή υποδοχή του προγράμματος από τους υποψηφίους Νέους Γεωργούς οφείλεται αφ’ ενός στο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη προκήρυξη (¨εγινε το 2006) αλλά όπως είπαμε και παραπάνω και στο ελκυστικό κίνητρο του πρίμ πρώτης εγκατάστασης το οποίο λόγω και της οικονομικής κρίσης γίνεται ακόμη ελκυστικότερο. Η ζήτηση αυτή για ένταξη στο αγροτικό επάγγελμα έρχεται σε αντίθεση με την κρίση που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας πανελλαδικά και όχι μόνο.

Η πρόκληση για την πολιτεία αλλά και για τους γεωτεχνικούς που υπεύθυνα καλούνται να τοποθετηθούν πάνω στα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, κάτω από συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και κάτω από συνθήκες ανατροπής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής , είναι μεγάλη .

Οι επιλογές της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ πάνω στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών σίγουρα ήταν λαθεμένες. Όμως αυτές οι επιλογές δημιούργησαν μία σειρά από προβλήματα και οδήγησαν τελικά σε αδιέξοδα. ΤοΥπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν στάθμισε σωστά κατ΄αρχήν τι σημαίνει ανοικτή προκήρυξη για ένα χρόνο , με το ποσόν πρώτης εγκατάστασης να κυμαίνεται συνήθως από 30.000 έως 40.000 Ευρώ.

Το Υπουργείο παρά τις επισημάνσεις των συλλογικών οργάνων των γεωπόνων, δεν έλαβε υπόψη την εμπλοκή και τα νομικά προβλήματα που δημιουργούσε η αξιολόγηση και η εξαγωγή αποτελεσμάτων τμηματικά ανά κύκλο, δηλαδή κάθε μήνα.. Έτσι με τη λογική της τμηματικής αξιολόγησης και εξαγωγής αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε το οξύμωρο, ότι ο τυχερός που υπέβαλε αίτηση στον πρώτο κύκλο δηλ.. μέχρι 15 Απριλίου και συγκέντρωσε βαθμολογία 50 μορίων να κρίνεται δικαιούχος, ενώ ο συνάδελφός του υποψήφιος Νέος Αγρότης που υπέβαλε αίτηση στο 2ο κύκλο δηλ. μέχρι 15 Μαϊου και συγκέντρωσε βαθμολογία 100 μορίων, να μην κρίνεται δικαιούχος.

Τούτο φυσικά συνέβη γιατί το ποσό των 100.000.000 Ευρώ της αρχικής προκήρυξης δεν έφτασε για να καλύψει τους υποψηφίους ούτε του 2ου κύκλου αξιολόγησης. Στη συνέχεια η Κυβέρνηση για να καλύψει το λάθος της - που το έκανε μεγαλύτερο αφήνοντας σκόπιμα και για ευνόητους λόγους ανοικτό το πρόγραμμα μέχρι 15 Ιουλίου, - αποφάσισε να αδειάσει όλο το καλάθι δηλ. και τα 300.000.000 Ευρώ του προγράμματος στην πρώτη και αυτή τελικά μισή προκήρυξη.

Το αποφάσισε όμως βεβιασμένα την παραμονή των Εθνικών Εκλογών και γι΄αυτό η επιπλέον πίστωση των 175.000.000 Ευρώ δεν έχει εγγραφεί στις Σ.Α..Ε. και δεν υπάρχει κοινή Υπουργική Απόφαση γι’ αυτή τη μεταφορά.

Αν λοιπόν ήταν μονόδρομος για τις λαθεμένες επιλογές της προηγούμενης Πολιτικής Ηγεσίας το άδειασμα του καλαθιού των 300.000.000 Ευρώ για την Κοινωνία και τη Νέα Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ τα προβλήματα παραμένουν και γίνονται οξύτερα γιατί : Κάποιοι πρέπει να αποφασίσουν αν το πρόγραμμα θα σταματήσει μέχρι εδώ, γιατί σίγουρα θα σταματήσει αν δεν εξασφαλισθούν από την αναμόρφωση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και νέες πιστώσεις για τους Νέους Γεωργούς. Άν αυτό δεν επιτευχθεί, και κατά την γνώμη πολλών γεωτεχνικών , είναι δύσκολο να επιτευχθεί κάτω από συνθήκες κρίσης στη Ενωμένη Ευρώπη , πως θα εξυπηρετηθεί το πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης των αγροτών όπου κάποιοι διάδοχοι γεωργοί και δικαιούχοι του συνόλου της πατρικής περιουσίας θα θελήσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών; Φυσικά νέοι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών θα υπάρξουν και άλλοι μέχρι το 2013 και δεν είναι άδικο όλοι αυτοί να βρίσκουν την πόρτα κλειστή ; θα μπούν σήμερα στο πρόγραμμα δικαιούχοι με 40 – 50 μόρια και θα αγνοηθούν αύριο αιτήματα με εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερης βιοσημότητας και δυναμικής, με βαθμολογία 100 μορίων, με νέες καλλιέργειες και καινοτομίες που ακόμα δεν αξιοποιήθηκαν αφού ακόμα δεν λειτούργησαν νέα προγράμματα ;

Επιτακτικά δηλαδή μπαίνει το ζήτημα δυναμικής αναθεώρησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για να αυξηθούν τα κονδύλια για τους Νέους Αγρότες και ταυτόχρονα για να εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι για να χρηματοδοτηθούν τα σχέδια βελτίωσης που είναι το πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Γεωργίας. Και να μην μας διαφεύγει και η λεπτομέρεια ότι η πλειοψηφία των εν δυνάμει Νέων Γεωργών στα σχέδια δράσης που κατέθεσαν προβλέπουν την υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης. Για την πρόβλεψη αυτή , να μην ξεχνάμε ότι επιβραβεύτηκαν με πρόσθετη βαθμολογία πράγμα που καθιστά υποχρεωτική την υλοποίηση του σχεδίου. Δηλαδή για να λειτουργήσει ολοκληρωμένα το πρόγραμμα πρέπει να προβλεφθούν πιστώσεις και κονδύλια σχεδίων βελτίωσης και για αυτόν το σκοπό.

Τελικά το ΥΠΑΑΤ καλείται να αντιμετωπίσει ένα σύνθετο πρόβλημα κάτω από συνθήκες κρίσης και με πιεστική την ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Γεωργίας. Ότι όμως και να κάνει εκείνο που για τους αγρότες έχει σημασία είναι τα λάθη και μικροκομματικές σκοπιμότητες της προηγούμενης ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ να μην τις πληρώσουν ούτε όσοι νέοι θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα , ούτε το σύνολο της Αγροτικής Οικονομίας που έχει ανάγκη πραγματικών κινήτρων και χρηματοδοτήσεων για να σταθεί στα πόδια της και να αντιμετωπίσει την κρίση.

Να μην ξεχνάμε τέλος ότι σήμερα τουλάχιστον 50.000.000 Ευρώ επιλέξιμες δαπάνες σχεδίων βελτίωσης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου είναι απλήρωτες και οι αγρότες αυτοί που είναι πραγματικοί αγρότες αντιμετωπίζουν άμεσο το φάσμα της χρεοκοπίας. Φυσικά και εδώ οι Τράπεζες δεν ξέρουν τίποτε, αλλά μόνον χρεώνουν τους αγρότες με τόκους και τους απειλούν με πλειστηριασμούς !!.


ΑΓΡΙΝΙΟ 17-11-2009

ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΠΡΩΗΝ Γ. Δ/ΝΤΗΣ Ε.Α.Σ . ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το μέλλον των αγροτών είναι στις συνεργασίες.

Η Agrenda στις 8 Νοεμβρίου 2009 εκδόθηκε με κεντρική Λεζάντα και σύνθημα :

΄΄ Το μέλλον των Αγροτών είναι στις συνεργασίες ΄΄ και παρακάτω, η επίτροπος κ. Μπόελ
λέει : Μόνη λύση οι Ομάδες Παραγωγών!!!. Έπρεπε να το ξαναπεί αυτό η κ.Μπόελ για να το εμπεδώσουμε; . Κομίζει ’’γλαϋκα εις Αθήνας’’ η κ. Μπόελ ; . Φυσικά όχι. Γιατί δεν είναι αυτό κάτι καινούργιο. Η Ενωμένη Ευρώπη σήμερα ή η Ε.Ο.Κ. πριν, ήταν πάντοτε υπέρ της συνεργασίας των αγροτών και πάντοτε έδινε γενναία κίνητρα για την Συνεταιριστική Οργάνωση και την μέσω Ομάδων Παραγωγών διακίνηση των Αγροτικών Προϊόντων.

Οι Kανονισμοί για την Ομαδική δραστηριότητα , στα οπωροκηπευτικά πριν από το 1990, στον Καπνό από το 1993 τόνιζαν τη σημασία και την αναγκαιότητα των συνεργασιών και την μέσα από αυτές μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους ίδιους τους αγρότες και την Αγροτική Οικονομία των χωρών μελών της ‘Ενωσης .

Όπου αυτή η Πολιτική υιοθετήθηκε και αξιοποιήθηκε είχαμε θετικά αποτελέσματα, όπου όμως αυτή η Πολιτική παρανοήθηκε και διαστρεβλώθηκε είχαμε απογοήτευση και καταστροφικές συνέπειες για τα προϊόντα, όπως συνέβη με την περίπτωση του καπνού όπου οι Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών που αυτοί δημιούργησαν δεν λειτούργησαν σωστά και δεν έπαιξαν το ρόλο τους με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας και τελικά την κατάρρευση των εμπορικών τιμών του προϊόντος , πράγμα που οδήγησε στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας.

Βέβαια δεν χρειαζόταν να μας μιλήσουν οι Κοινοτικοί Επίτροποι για την αξία της συνεργασίας και του συνεταιρίζεσθαι . Εμείς σαν χώρα και σαν Αγροτικό Κίνημα έχουμε να παρουσιάσουμε μια πλούσια και γόνιμη πορεία από τις αρχές του 20ου αιώνα με αγώνες, κατακτήσεις αλλά και πισωγυρίσματα στην ανάπτυξη του Συνεργατισμού. Ενός Συνεργατισμού πάνω στον οποίο στηρίχθηκε ο αγώνας για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών , η αποκατάσταση των ακτημόνων αγροτών , το ρίζωμα των εξαθλιωμένων προσφύγων της Μικράς Ασίας στη Μητέρα Γή, η επίτευξη της σιτάρκειας , η ανάπτυξη νέων καλλιεργειών , το κτίσιμο των πρώτων αξιόλογων Αγροτικών Βιομηχανιών στη χώρα μας.

Η Αγροτική Οικονομία για λογαριασμό των πολλών μπορεί να είναι και να υπάρξει μόνον σαν Κοινωνική Οικονομία. Κοινωνική Οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς Συνεταιρισμούς. Οι Συνεταιρισμοί υπήρξαν η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να αλλάξει πρόσωπο η Αγροτική Ελλάδα και από χώρα των τσιφλικάδων να γίνει χώρα των χιλιάδων μικροκληρούχων νοικοκυραίων αγροτών. Των αγροτών που μέσα από τους συνεταιρισμούς αύξησαν την παραγωγή σε όλα τα προϊόντα , ζωντάνεψαν την Ύπαιθρο , προστάτεψαν το περιβάλλον .

Η Ιστορία του Αγροτικού Συνεταιριστικού Κινήματος είναι συνδεδεμένη με την πρωτοπορία της διανόησης και της επιστήμης σ’ αυτή τη χώρα. Ο Σωκράτης Ιασεμίδης , ο Χρυσός Ευελπίδης καταξιωμένοι Καθηγητές Γεωπόνοι και άλλοι Επιστήμονες, έδειξαν τον δρόμο και βάδισαν μαζί με τον πρωτοπόρο του Συνεργατισμού τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή. Όμως όχι τυχαία, την τελευταία εικοσαετία όλα αυτά ξεχάσθηκαν , υποβαθμίστηκαν , κατασυκοφαντήθηκαν .Μίλησαν για αγροτική ανάπτυξη εκθειάζοντας μόνο την Ιδιωτική πρωτοβουλία, θεοποιώντας ην αναγκαιότητα δημιουργίας εύρωστων αγροτικών επιχειρήσεων μόνο με αναγκαία προϋπόθεση την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του αγροτικού πληθυσμού για να υπάρξει δηλαδή χώρος για τη δημιουργία μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων. Αγνοήθηκε εντελώς ο ρόλος και η συμβολή της συνεταιριστικής – ομαδικής δραστηριότητας σαν προϋπόθεση να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αγρότες στην ύπαιθρο. Κάτι που έρχεται να μας το θυμίσει πάλι αυτό η Ενωμένη Ευρώπη μέσω της κ. Μπόελ. Και αυτό κάτι είναι, όμως περισσότερο σημαντικό είναι η νέα κυβέρνηση για να δικαιώσει την εμπιστοσύνη που της έδειξαν οι μικρομεσαίοι αγρότες να αναλάβει πρωτοβουλίες και να δώσει γενναία κίνητρα για την συνεργατική – ομαδική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα. Πρόκειται για μια πορεία που είναι μονόδρομος αν δεν θέλουμε να οδηγηθούμε στην πλήρη ερήμωση της υπαίθρου και στην αύξηση των ανέργων στα αστικά κέντρα . Φυσικά όλα αυτά μπορεί να γίνουν μόνο με την εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήματος, την κατάργηση των συνεταιρισμών σφραγίδων , την ενθάρρυνση των νέων γεωργών να συνεταιρισθούν και να δημιουργήσουν νέους παραγωγικούς συνεταιρισμούς.

Η ανάδειξη του συνεργατισμού σαν κύριο θέμα στην εφημερίδα Agrenda είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία και η συζήτηση γύρω από αυτό το κρίσιμο για την αγροτική οικονομία και τους αγρότες ζήτημα πρέπει να ανοίξει και να διευρυνθεί γιατί σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρη από κάθε άλλη φορά.


Αγρίνιο 8-11-2009

ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΠΡΩΗΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΙΑΔΑΣ Ν.

ΕΠΩΝΥΜΟ :ΣΚΙΑΔΑΣ

ΟΝΟΜΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1945

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σπ.ΤΣΙΚΝΙΑ 36 T.K: 30100

Τηλ.Γραφείου : 2641045959- fax: 2641020281

Κινητό : 6972301346

E-mail: skiadasn@otenet.gr

Τηλ. οικείας : 2641027551

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΓΕΩΠΟΝΟΣ «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»Είμαι Γεωπόνος, που απεφοίτησε από την Σχολή το 1971.Στα φοιτητικά μου χρόνια ήμουν ενεργό μέλος της Προδικτατορικής ΕΔΗΝ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ


• Από το 1973 μέχρι το 1996 εργάσθηκα στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου ως Γεωπόνος, αρχικά ως υπεύθυνος ανέγερσης ενός μεγάλου Συγκροτήματος της Ε.Α.Σ Αγρινίου (εργοστάσιο ζωοτροφών, εργοστάσιο μηδικαλεύρων, ξηραντήρια αραβοσίτου), στη συνέχεια ως πρώτος Διευθυντής των Βιομηχανικών Μονάδων και στη συνέχεια από το 1979 μέχρι το 1996 ως Γενικός Διευθυντής της Ε.Α.Σ Αγρινίου.

• Ως Γενικός Διευθυντής της Ε.Α.Σ Αγρινίου χειρίσθηκα πολλά θέματα και προβλήματα που αφορούσαν τον Αγροτικό Τομέα και ειδικότερα πολλά και σύνθετα προβλήματα που αφορούσαν την Αγροτική Οικονομία της Αιτωλοακαρνανίας. Ειδικότερα ασχολήθηκα με το πρόβλημα της Καπνοκαλλιέργειας στην Αιτωλοακαρνανία.

• Το 1983 ήμουν σαν εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ ομιλητής στη Ρώμη, στο Συνέδριο της UNITAB για την «Εξέλιξη της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα».

• Για το θέμα των καπνών αρθρογραφούσα σε έγκυρα περιοδικά και εφημερίδες (ΒΗΜΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ κτλ).

• Το διάστημα 1982-88 ήμουν εκπρόσωπος της Ένωσης και της ΠΑΣΕΓΕΣ στην COPA COZEKA για θέματα καπνού.

• Το 1982-86 ήμουνα μέλος του Δ.Σ. της ΣΕΚΑΠ.

• Το 1983-88 διηύθυνα εκ μέρους της Ε.Α.Σ Αγρινίου τις εργασίες της ΑΓΡΕΞ Α.Ε στην Αιτωλοακαρνανία για την διακίνηση των καπνών ποικιλίας Τσεμπέλια και την αποτροπή της άμεσης αποθάρρυνσης της καλλιέργειας αυτής στην Ελλάδα.

• Σαν Διευθυντής της Ε.Α.Σ Αγρινίου πρωτοστάτησα στην ένταξη και υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων της Ένωσης στα Κοινοτικά Προγράμματα (Καν. 355/78 κλπ) όπως, : Μεγάλο εργοστάσιο ελιών, Εγκ/σεις Καπνών VIRGINIA, Βιομ.Σφαγεία κλπ.• Το 1996 απεχώρησα από την Ένωση, λόγω διαφωνιών με την τότε Διοίκηση, αλλά και γιατί η συνολική Πορεία του Σ. Κινήματος έπαιρνε ένα στρεβλό και αντιαγροτικό χαρακτήρα.

• Από το 1997 είμαι αιρετός εκπρόσωπος στην Γενική Συνέλευση Ε.Α.Σ. Αγρινίου και εκλέγομαι έκτοτε αντιπρόσωπος της Ε.Α.Σ Αγρινίου στην ΠΑΣΕΓΕΣ μέχρι το 2006.

• Από το 1996 μέχρι το 2002 ήμουν Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα συνεταιριστικής οργάνωσης του Συνεταιριστικού Ομίλου μικρομεσαίων επιχειρήσεων λιανεμπορίου COOP-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

• Από το 1997 μέχρι σήμερα λειτουργώ μια προσωπική επιχείρηση ως γεωπόνος-Σύμβουλος Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Συνεταιρισμών και έκτοτε συστηματικά ασχολούμαι συνεργαζόμενος με γεωπόνους-μηχανικούς κλπ σε διάφορα γεωργικά και λοιπά προγράμματα στα πλαίσια των Β’ και Γ’ Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

• Ήμουν Τεχνικός Σύμβουλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Σπαραγγιών ν. Αιτωλοακαρνανίας «Ο ΑΧΕΛΩΟΣ».Συνέστησα το Συνεταιρισμό στα πλαίσια της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας το 1998 και προώθησα την έγκριση της ομάδας παραγωγών Σπαραγγιού του Συνεταιρισμού αυτού (Καν. 2200/98) και την ένταξή του σε επιχειρησιακά προγράμματα επενδύσεων.

• Επίσης στα πλαίσια του μέτρου 2.1 του ΕΠΑΑΥ 2000-2006 μελέτησα και συνέβαλα στην έγκριση και υλοποίηση μιας επένδυσης-συσκευασίας ψυκτικών θαλάμων για σπαράγγια και λοιπά οπωροκηπευτικά δυναμικότητος 3000 τόνων και προϋπολογισμού 1.820.000Ευρώ με φορέα το Συνεταιρισμό Σπαραγγοπαραγωγών στη Νεάπολη Αγρινίου.

• Σαν Γεωπόνος-Μελετητής με συνέπεια, ασχολήθηκα την περίοδο 1997-2005 στο πλαίσιο του Β’ & Γ’ ΚΠΣ με τα Αγροτικά Προγράμματα, Νέων Γεωργών, Βιολογικών, γεωργικών προϊόντων, Σχεδίων Βελτίωσης, LEADER, ΟΠΑΑΧ, παρέχοντας ενημέρωση και καθοδήγηση σε πάρα πολλούς Αγρότες της περιοχής.

• Το γραφείο μου ήταν το πρώτο Αγροτικό Γραφείο που αποκλειστικά ασχολήθηκε στην Αιτωλοακαρνανία με αυτά τα Προγράμματα και το συνολικό ύψος των επενδύσεων που εγκρίθηκαν μέσω του Γραφείου μου, ξεπερνούν τα 15.000.000 Ευρώ.

• Παράλληλα ασχολήθηκα με την οργάνωση των παραγωγών σε Συνεταιρισμούς, όπως Συνεταιρισμός Ροδιάς, Συνεταιρισμός βιολογικών προϊόντων κλπ.

• Την περίοδο 1996-2000 ήμουν πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Αιτωλοακαρνανίας.

• Από το 1996 μέχρι το 2004 ήμουν εκπρόσωπος – Κλάδου Γεωπόνων στη Γ.Σ. ΓΕΩΤΕΕ.

• Έχοντας σαν χόμπι την Ιστορία και τον Πολιτισμό από το 2002 μέχρι σήμερα είμαι Μέλος του Δ.Σ. της Ιστορικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και την περίοδο 2007-2009 ήμουν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.